Friday, January 14, 2011

Dikkat Toplamanın Benlik Üzerindeki Etkisi


The Effect of Concentration on Self
Dikkat Toplamanın Benlik Üzerindeki Etkisi

When we hold something in our hand we feel its shape, heat, texture, humidity and thoughness.
Bir neseyi elimizde tuttuğumuzda onun şeklini, sertliğini, ısısını, nemini, dokusunu hissederiz.

We feel the same attributes of our hand relative to that object at the same time.
Aynı zamanda, o nesneye göre elimizin aynı özelliklerini hissederiz.

Anything that we percieve with our body makes us percieve our body also.
Vücudumuzla algıladığımız herşey vücudumuzu da algılamamızı sağlar.

Everything that we percieve with our body reminds us the self.  They nourish the self and makes it stronger.
Vücudumuzla algıladığımız herşey benliğimizi hatırlatır, onu besler, güçlendirir.

Any kind of systems operator  - from a simple driver to a pilot or air traffic controller, nuclear – thermal energy reactor operator –must control how much they concentrate and which things they divide their attention.
Herhangi bir sistem operatörü – basit bir otomobil sürücüsünden bir pilota veya hava trafik kontrolörüne, nükleer – termal enerji reaktörü operatörüne -  ne kadar konsantre olduğunu ve hangi şeylere ilgisini böldüğünü idare etmek zorundadır.

Situation awareness requires the preservation of self at even the most critical moments against full automaticity.
Durum Farkındalığı (Situation Awareness)  en kritik anlar içeren süreçlerde bile benliğin tam otomatikliğe karşı korunmasını gerektirir.

High concentration directed at external things stops the effect of their reflections on the self.
Dış nesnelere yönelik dikkat toplama o nesnelerin benlik üzerindeki yansımalarının oluşturacağı etkileri durdurur.

This situation causes the air traffic controller who has just solved a critical route conflict, to forget the other minor cases which still require to be handled.
Bu durum kritik bir uçak rotası çatışmasını henüz çözen bir kontrolörün diğer küçük fakat halledilmesi gereken durumları unutmasına neden olmaktadır.

The controller should use tactile control instruments (driving wheel design etc) or touch things while controlling so that he maintains self through touching.  Moving, touching control strips are necessary for the maintanance of controller’s self and hence his viewpoint.
Kontrolörün benliğini ayakta tutmak için dokunma ağırlıklı (tactile) kontrol araçları kullanması (direksiyon şekli tasarımı vb) veya idare ederken çeşitli nesnelere değmesi gerekir.  Hareket etmek, kontrol şeritlerini tutmak kontrolörün kendi benliğini ayakta tutması ve böylece kendi bakış noktasını koruması gerekir.

Body neurishes self.
Vücut benliği besler.