Sunday, June 30, 2019

Vücut-buluş nedir


Vücut-buluş nedir?
What is Embodiment?


Vücut-bulmak
3 : yek vücut olmaya veya bir vücutun parçası olmaya neden olmak : DAHİL ETMEK
to embody (Merriam-Webster)
3 : to cause to become a body or part of a body : INCORPORATE

Bir çekici tutup bir çiviye vurduğumuzda çekiç sanki elimizin bir parçasıymış gibi hissederiz.  Bu çekici kullanmayı öğrendikten sonra ve onu kullanmak kolaylaştığında olur.
When we hold a hammer and hit a nail we feel asif the hammer is part of our hand.  This happens after we learn how to use the hammer and we are easy using it.


Takma diş kullanan bir insan onu kendi dişi gibi hisseder.
A person who has a tooth prothes in his mouth feels it as if it is his natural teeth.

Bir sürücü araba/gemi/uçak kendi vücudunun bir parçasıymış gibi hisseder ve aracını büyüklük problemleri olmadan kolaylıkla sürer.
A driver feels/behaves as if the car/ship/airplane is part of his body and drives with easyness without problems of size.

“Protez cihazları vücudun sınırlarını genişletir.  Onlar derinin ötesinde bir süreklilik oluştururlar.”[1]
“Prothestic devices stretch the boundaries of the body.   They create a continuity beyond the limits of the skin[1]”

“Bir vücut şeması bilinçaltı seviyede çalışır.  Vücudun şekil ve duruşunu kayıt eder(farkında olmadan).  Kişinin         vücut kısımlarının anlık göreli durumlarını kayıt eder.”.  “Protez cihazları vücut şeması içine emilebilir.Bir marangozun elindeki çekiç nasıl onun vücut şeması içine dahil edilebildiği gibi, herhangi bir sanal vücut kısmı ya da arayüz(keyboard, mouse, joystick) şemanın geçici ya da uzun vadeli parçası haline gelebilir...”[1]
“A body schema works on a subconscious level.  It registers shape and posture of the body(without coming to awareness).   It makes a record of the momentary relative disposition of  one’s own body parts”.  “Prothestic devices can be absorbed in the body schema.  Just as a hammer in the carpenter’s hand is incorporated into his body schema, any virtual body part or interface(keyboard, mouse, joystick) can become part of the schema in a temporary or longlasting way…”[1] 

REFERENCES:
[1]Carolien HERMANS, 2002, Embodiment: the flesh and bones of my body.Monday, June 24, 2019

What is embodiment?


What is Embodiment?

to embody (Merriam-Webster)
3 : to cause to become a body or part of a body : INCORPORATE

When we hold a hammer and hit a nail we feel asif the hammer is part of our hand.  This happens after we learn how to use the hammer and we are easy using it.

A person who has a tooth prothes in his mouth feels it as if it is his natural teeth.

A driver feels/behaves as if the car/ship/airplane is part of his body and drives with easyness without problems of size.

“Prothestic devices stretch the boundaries of the body.   They create a continuity beyond the limits of the skin[1]”

“A body schema works on a subconscious level.  It registers shape and posture of the body(without coming to awareness).   It makes a record of the momentary relative disposition of  one’s own body parts”.  “Prothestic devices can be absorbed in the body schema.  Just as a hammer in the carpenter’s hand is incorporated into his body schema, any virtual body part or interface(keyboard, mouse, joystick) can become part of the schema in a temporary or longlasting way…”[1] 

REFERENCES:
[1]Carolien HERMANS, 2002, Embodiment: the flesh and bones of my body.