Tuesday, July 31, 2018

Confidence and decision threshold


Büyük Sistemlerde Güven Duygusu ve Değişken Karar Eşikleri

Variable Decision Thresholds and the Feeling of Confidence in Large SystemsUçaklar, hızlı trenler, hava trafik kontrolü sistemleri, nükleer santrallar ve diğer büyük sistemler tek bir duygu üzerine kurulur: güven duygusu.

Airplanes, fast trains, air traffic control sytems, nuclear reactors and other large systems are all based on a single feeling: the feeling of confidence.  Büyük sistemin inşa edilmesinden hizmet dışına çıkmasına kadar birçok işlem süreci bu duyguyu oluşturup beslemek için uygulanır.

From construction till retirement many proceduresare applied to build and maintain to create and foster this feeling.Güvenlik, güven duygusunu oluşturmak için ölçülür.  Örn. son hatadan bu yana geçen süre çalışma verimliliğini ölçen parametrelerden biridir.

Safety is measured to build confidence.  Hours of service since the last breakdown is one of these performance parameters.Son tahlilde güvenlik sisteme katkı yapan ve kullanan herbir bireye dayanır.

It boils down to each person who contributes to the system.Bakım ve geliştirme süreçlerinde ard arda yapılması gereken çok sayıda madde vardır.

During development and maintenance procedures there are many items to be executed in sequence.Herşeyi gerektiği gibi yaptığınızdan emin olmalısınız.

You have to be confident that you have done everything as required.Güçlük güvenin bir duygu olmasından kaynaklanır.  Sartre’ın belirttiği gibi duygu bir ruh halidir.  Semantik ya da episodik belleğe yazılmaz.  ‘Kızgınım’ der demez kızgınlığınız kaybolur.  Bir duygunun farkına vardığınızda duygu kaybolur.

The difficulty of confidence is, it is a feeling.  As Sartre states feeling is a state of mind.  It is not written to the semantic memory or episodic memory.  If you become aware and say ‘I am angry’ your angriness disappear.Birşey yaparken ne kadar emin olduğunuzu hatırlamaya çalışırsanız bu boşluğa düşersiniz.  Yapmadığınız kanısına kapılarak paniğe bile sürüklenebilirsiniz.

If you try to remember how confident you were when doing something you may fall into this vacuum.  You may even panic that you have not done it.Bir duyguyu doğrudan hatırlamak imkansız olabilir.  Fakat bir duyguyu oluşturan olaylar, kişiler, eşyalar vb. ayrıntıları hatırlayabilirsiniz.  Ve bu en azından kısmen bunlara ilişkin güven duygusunu yeniden duymanızı sağlar.

It is impossible to remember a feeling directly but you can remember the events, persons, things etc. details that has formed a feeling.  And this may cause you feel the related confidence at least partially.Değişken eşiklerin önemi burada belirir.

The importance of variable thresholds appear here.Değişken karar eşiklerini ilgili bellekteki(olay, kişi, eşya vb) ve bunların (sayı, çeşitlilik vb.) güçlerine göre ayarlarız.  Bu, yıllar içinde geliştirdiğimiz, almış olduğumuz eğitimlerin katkı yaptığı bir otomatik süreçtir.

We adjust the variable decision thresholds according to the memory details(events, persons, things etc.).

This is an automatic process that we develop through years and many trainings.Güvenlik duygusunu bir şeyi yaptığınız anda duyduğunuz güçte sonradan hatırlamanız mümkün değildir/bunu beklememelisiniz.  Bir miktar azalma olabilir/olacaktır.

You cannot/should not expect to remember confidence as if the related trigger happened at the moment you ask for.  There may/will be some decay.Eğer izin verirseniz, bu OKD nedenlerinden biri olabilir.  OKD büyük sistem çalışanları arasında yaygın bir sorundur.

If I may,this may be one of the reasons that cause COD(copulsive obsessive disease) which is a frequent problem among large systems operators.


Friday, July 20, 2018

Dinamik Karar Verme Eşikleri

Değişken Karar Verme Eşiği II

Bir karar verme eşiği kararın verildiği karar verme değişkeninin değeridir,
öyle ki bilgi toplanmasının sonunu işaretleyerek bir eylem seçilir ya da bir
seçenek seçilir(Bkz.  Değişken Karar Verme Eşiği I).

Karar verme süreci şu şekilde basitleştirilebilir:
Karar = Karar Verme Eşiği(mantıksal değerlendirme+önyargı)

Karar verme sürecine ilişkin değerlendirme yapıldıktan, olgular tartıldıktan
sonra önyargıların da etkisi ile birleşerek karar verme değişkenine bir değer
atanır.  Bir kanı oluşur.  Eğer bu kanı ya da karar değişkeni belirli bir
sınırdan, karar eşiğinden yüksekte ise karar oluşmuş, karar verilmiş olur.
Eğer karar verme eşiği karar sürecinde ya da kararın verilmesinin tekrar
edileceği tüm durumlarda sabit ise karar verme eşiği sabit ya da değilse karar
 verme eşiği değişkendir.

Karar verme eşiği insana ilişkin karar mekanizmalarında duygusal kaynaklıdır. 
Maddesel olguların etkisi  mantıksal değerlendirme içinde değerlendirilebilir.
 Ama örneğin ‘panik’ etkisi eşiklerin
aşırı düşmesi ile değerlendirilebilir.

Karar verme eşiğinin karar verme süreci içinde değişmesi, kararın olumlu yönde
 belirginlik kazanması durumunda daha başlangıçta eşiğin düşmesi şeklinde
 görülebilir.

Seçim dönemlerinde çeşitli etki-tepki oyunları ya da populist yaklaşımlar
çoğunluğun karar verme eşiğini düşürmeyi hedefler.  Özellikle duygusallığın yaygın
 olduğu toplumlar bu tür manipulasyonlara daha çok maruz kalırlar.  İki oyunculu
 oyunlarda eğer her iki tarafta populizm vb taktikleri kullanıyorsa taraflardan
 biri yanlış yapıyordur. Çoğunluğun duygusallığını daha dengeli bir noktaya
 getirecek politikalar ve eğitim gereklidir.Tuesday, July 17, 2018

Decision Making Threshold 
Karar Verme Eşiği

Definition. 
Tanım.
A decision making threshold is the value of the decision making variable at which the decision is made, 
such that an action is selected or a commitment to one alternative is made, marking the end of 
accumulation of information. 

Bir karar verme eşiği kararın verildiği karar verme değişkeninin değeridir, öyle ki bilgi toplanmasının
 sonunu işaretleyerek bir eylem seçilir ya da bir seçenek seçilir.

Description. A decision-making threshold determines when a decision-making process is completed. It 
represents a value of the decision variable, which in practice could be a linear combination of a set 
 of neural firing rates, at which the accumulation of sensory evidence terminates and a response or
 action is chosen. In two-alternative forced choice tasks, two thresholds exist, one for each of the 
 two alternatives. 

Tarif.
Bir karar-verme eşiği karar-verme sürecinin ne zaman tamamlandığını belirler. Karar değişkeninin bir 
yanıt veya eylemin seçildiği karar değerini temsil eder.

In models of decision making, the threshold can be either static or dynamic during an individual trial. 
Mathematically, a threshold is an absorbing boundary of the diffusion process for the decision variable.
The time for the decision variable to reach such an absorbing boundary is the decision-making time.  

Karar-vermenin modellerinde, eşik herbir durumda statik ya da dinamik olabilir. Karar değişkeninin
doyma eşiğine gelmesi için geçen zamana karar-verme süresi denir.
 
Static Thresholds 
If the threshold is static, it determines where one is operating in the speed-accuracy tradeoff. Low 
thresholds produce speedier responses, whereas higher thresholds increase accuracy. 

Statik Eşikler
Eğer eşik statikse, hız-doğruluk ikileminde kişinin nerede olduğunu belirler. Düşük ikilemdeğerleri daha
hızlı yanıtlar üretir,öteyandan yüksek eşikler doğruluğu arttırır.

Dynamic Thresholds 
In models of decision making with a single decision variable, dynamic thresholds can  improve accuracy 
tasks with fixed stimulus duration, and can optimize reward accumulation in other  situations where 
the cost for acquiring information is not constant in time (Drugowitsch et al., 2012). 

Dinamik Eşikler
Dinamik eşikler sabit uyarıcı süreli işlerde doğruluğu iyileştirebilir ve bilgi edinmenin bedeli zaman 
içinde sabit olmadığı başka durumlarda ödül biriktirmeyi optimize edebilir (Drugowitsch et al., 2012)..

If thresholds are initially high, they can ensure the decision process is not terminated too quickly 
and evidence has time to accumulate and outweigh the noise. 

Eğer eşikler başlangıçta yüksek ise, karar sürecinin çok çabuk sona erdirilmesini engeller ve olguların 
toplanıp gürültüyü bastırmasını sağlar.
 
However, if thresholds collapse to zero by  the end of the stimulus duration, they ensure a response is 
made and any evidence accumulated up until  then contributes to the determination of that response. 

Yine de, eğer eşikle ruyarı süresinin sonucunda sıfıra inerse , bir yanıt verilmesini sağlarlar ve o ana 
kadar biriken delillerin yanıtın belirlenmesine katkı yapmasını sağlarlar. 

When the statistics of the inputs are unknown, one can optimally adjust the thresholds over the course
of the decision, according to whether the inputs are strongly informative or not. 

Girişlerin statik özellikleri bilinmediği zaman, kişi karar süreci içinde girişlerin biligi içeriğinin 
kuvvet durumuna göre optimal olarak eşikleri ayarlayabilir.

Perhaps surprisingly, when the inputs are more ambiguous in  their evidence for one response or another, 
it is optimal for thresholds to collapse quickly, enforcing  a rapid response that depends little on 
information in the stimulus, but more closely follows ones prior beliefs. 

Belki şaşaırtıcı olarak, bir ya da öbür yanıtın lehine olup olmadığıbelirsiz girişlerde eşiklerin çabucak 
sıfırlanması optimaldir. Bu durum uyarıcıdaki bilgiyle çok az ilişkili ama kişinin ön yargılarına dayanan
çok çabuk bir yanıt gelmesini zorlar.


Bogacz R, Brown E, Moehlis J, Holmes P, Cohen JD (2006) The physics of optimal decision making: a formal
analysis of models of performance in two-alternative forced-choice tasks. Psychological Review 113:700-765.
 
Drugowitsch J, Moreno-Bote R, Churchland AK, Shadlen MN, Pouget A (2012) The cost of accumulating evidence
in perceptual decision making. The Journal of Neuroscience: 32:3612-3628. 

Encyclopeida_of_Computational_Neuroscience