Tuesday, July 17, 2018

Decision Making Threshold 
Karar Verme Eşiği

Definition. 
Tanım.
A decision making threshold is the value of the decision making variable at which the decision is made, 
such that an action is selected or a commitment to one alternative is made, marking the end of 
accumulation of information. 

Bir karar verme eşiği kararın verildiği karar verme değişkeninin değeridir, öyle ki bilgi toplanmasının
 sonunu işaretleyerek bir eylem seçilir ya da bir seçenek seçilir.

Description. A decision-making threshold determines when a decision-making process is completed. It 
represents a value of the decision variable, which in practice could be a linear combination of a set 
 of neural firing rates, at which the accumulation of sensory evidence terminates and a response or
 action is chosen. In two-alternative forced choice tasks, two thresholds exist, one for each of the 
 two alternatives. 

Tarif.
Bir karar-verme eşiği karar-verme sürecinin ne zaman tamamlandığını belirler. Karar değişkeninin bir 
yanıt veya eylemin seçildiği karar değerini temsil eder.

In models of decision making, the threshold can be either static or dynamic during an individual trial. 
Mathematically, a threshold is an absorbing boundary of the diffusion process for the decision variable.
The time for the decision variable to reach such an absorbing boundary is the decision-making time.  

Karar-vermenin modellerinde, eşik herbir durumda statik ya da dinamik olabilir. Karar değişkeninin
doyma eşiğine gelmesi için geçen zamana karar-verme süresi denir.
 
Static Thresholds 
If the threshold is static, it determines where one is operating in the speed-accuracy tradeoff. Low 
thresholds produce speedier responses, whereas higher thresholds increase accuracy. 

Statik Eşikler
Eğer eşik statikse, hız-doğruluk ikileminde kişinin nerede olduğunu belirler. Düşük ikilemdeğerleri daha
hızlı yanıtlar üretir,öteyandan yüksek eşikler doğruluğu arttırır.

Dynamic Thresholds 
In models of decision making with a single decision variable, dynamic thresholds can  improve accuracy 
tasks with fixed stimulus duration, and can optimize reward accumulation in other  situations where 
the cost for acquiring information is not constant in time (Drugowitsch et al., 2012). 

Dinamik Eşikler
Dinamik eşikler sabit uyarıcı süreli işlerde doğruluğu iyileştirebilir ve bilgi edinmenin bedeli zaman 
içinde sabit olmadığı başka durumlarda ödül biriktirmeyi optimize edebilir (Drugowitsch et al., 2012)..

If thresholds are initially high, they can ensure the decision process is not terminated too quickly 
and evidence has time to accumulate and outweigh the noise. 

Eğer eşikler başlangıçta yüksek ise, karar sürecinin çok çabuk sona erdirilmesini engeller ve olguların 
toplanıp gürültüyü bastırmasını sağlar.
 
However, if thresholds collapse to zero by  the end of the stimulus duration, they ensure a response is 
made and any evidence accumulated up until  then contributes to the determination of that response. 

Yine de, eğer eşikle ruyarı süresinin sonucunda sıfıra inerse , bir yanıt verilmesini sağlarlar ve o ana 
kadar biriken delillerin yanıtın belirlenmesine katkı yapmasını sağlarlar. 

When the statistics of the inputs are unknown, one can optimally adjust the thresholds over the course
of the decision, according to whether the inputs are strongly informative or not. 

Girişlerin statik özellikleri bilinmediği zaman, kişi karar süreci içinde girişlerin biligi içeriğinin 
kuvvet durumuna göre optimal olarak eşikleri ayarlayabilir.

Perhaps surprisingly, when the inputs are more ambiguous in  their evidence for one response or another, 
it is optimal for thresholds to collapse quickly, enforcing  a rapid response that depends little on 
information in the stimulus, but more closely follows ones prior beliefs. 

Belki şaşaırtıcı olarak, bir ya da öbür yanıtın lehine olup olmadığıbelirsiz girişlerde eşiklerin çabucak 
sıfırlanması optimaldir. Bu durum uyarıcıdaki bilgiyle çok az ilişkili ama kişinin ön yargılarına dayanan
çok çabuk bir yanıt gelmesini zorlar.


Bogacz R, Brown E, Moehlis J, Holmes P, Cohen JD (2006) The physics of optimal decision making: a formal
analysis of models of performance in two-alternative forced-choice tasks. Psychological Review 113:700-765.
 
Drugowitsch J, Moreno-Bote R, Churchland AK, Shadlen MN, Pouget A (2012) The cost of accumulating evidence
in perceptual decision making. The Journal of Neuroscience: 32:3612-3628. 

Encyclopeida_of_Computational_Neuroscience