Tuesday, July 31, 2018

Confidence and decision threshold


Büyük Sistemlerde Güven Duygusu ve Değişken Karar Eşikleri

Variable Decision Thresholds and the Feeling of Confidence in Large SystemsUçaklar, hızlı trenler, hava trafik kontrolü sistemleri, nükleer santrallar ve diğer büyük sistemler tek bir duygu üzerine kurulur: güven duygusu.

Airplanes, fast trains, air traffic control sytems, nuclear reactors and other large systems are all based on a single feeling: the feeling of confidence.  Büyük sistemin inşa edilmesinden hizmet dışına çıkmasına kadar birçok işlem süreci bu duyguyu oluşturup beslemek için uygulanır.

From construction till retirement many proceduresare applied to build and maintain to create and foster this feeling.Güvenlik, güven duygusunu oluşturmak için ölçülür.  Örn. son hatadan bu yana geçen süre çalışma verimliliğini ölçen parametrelerden biridir.

Safety is measured to build confidence.  Hours of service since the last breakdown is one of these performance parameters.Son tahlilde güvenlik sisteme katkı yapan ve kullanan herbir bireye dayanır.

It boils down to each person who contributes to the system.Bakım ve geliştirme süreçlerinde ard arda yapılması gereken çok sayıda madde vardır.

During development and maintenance procedures there are many items to be executed in sequence.Herşeyi gerektiği gibi yaptığınızdan emin olmalısınız.

You have to be confident that you have done everything as required.Güçlük güvenin bir duygu olmasından kaynaklanır.  Sartre’ın belirttiği gibi duygu bir ruh halidir.  Semantik ya da episodik belleğe yazılmaz.  ‘Kızgınım’ der demez kızgınlığınız kaybolur.  Bir duygunun farkına vardığınızda duygu kaybolur.

The difficulty of confidence is, it is a feeling.  As Sartre states feeling is a state of mind.  It is not written to the semantic memory or episodic memory.  If you become aware and say ‘I am angry’ your angriness disappear.Birşey yaparken ne kadar emin olduğunuzu hatırlamaya çalışırsanız bu boşluğa düşersiniz.  Yapmadığınız kanısına kapılarak paniğe bile sürüklenebilirsiniz.

If you try to remember how confident you were when doing something you may fall into this vacuum.  You may even panic that you have not done it.Bir duyguyu doğrudan hatırlamak imkansız olabilir.  Fakat bir duyguyu oluşturan olaylar, kişiler, eşyalar vb. ayrıntıları hatırlayabilirsiniz.  Ve bu en azından kısmen bunlara ilişkin güven duygusunu yeniden duymanızı sağlar.

It is impossible to remember a feeling directly but you can remember the events, persons, things etc. details that has formed a feeling.  And this may cause you feel the related confidence at least partially.Değişken eşiklerin önemi burada belirir.

The importance of variable thresholds appear here.Değişken karar eşiklerini ilgili bellekteki(olay, kişi, eşya vb) ve bunların (sayı, çeşitlilik vb.) güçlerine göre ayarlarız.  Bu, yıllar içinde geliştirdiğimiz, almış olduğumuz eğitimlerin katkı yaptığı bir otomatik süreçtir.

We adjust the variable decision thresholds according to the memory details(events, persons, things etc.).

This is an automatic process that we develop through years and many trainings.Güvenlik duygusunu bir şeyi yaptığınız anda duyduğunuz güçte sonradan hatırlamanız mümkün değildir/bunu beklememelisiniz.  Bir miktar azalma olabilir/olacaktır.

You cannot/should not expect to remember confidence as if the related trigger happened at the moment you ask for.  There may/will be some decay.Eğer izin verirseniz, bu OKD nedenlerinden biri olabilir.  OKD büyük sistem çalışanları arasında yaygın bir sorundur.

If I may,this may be one of the reasons that cause COD(copulsive obsessive disease) which is a frequent problem among large systems operators.