Thursday, February 22, 2007

Kontrol Odası Kurulum Yapısı (Operations Room Configuration)

Not: Bu derleme-çeviri-yazımı ileride olası bir nükleer santralın kontrol odasının Türkçeleştirlmesi çalışmasına küçük bir deneysel katkı olması amacı ile yaptım. Konuyla ilgili kişilerin eleştiri ve tavsiyelerine şiddetle ihtiyacım(ız) var. Bu yazının ne anlattığını kolaylıkla anlayabildiniz mi? Lütfen arsaral(at)yahoo.com adresine yadırgadığınız beğendiğiniz şeyleri ve önerilerinizi yazınız. Saygılar. Ali Riza SARAL

(WORK IN PROGRESS - İNŞA HALİNDE)

İşletim Odası Düzeni

1.1 Kontrol Cihazları
Çalışmaları için gerekli bilgiler bilgisayar tarafından sağlanan aşağıdaki cihazlar işletimsel hizmetler sağlanmasında kullanılır.

Radar Görüntüleyici (SDD – Syntetic Data Display) sentetik veri ekranı coğrafi veri(haritalar) ile eşlenmiş olarak suni radar görüntüsü sağlamak için kullanılır.

Hangi verinin gösterileceğinin ayrımı radar görüntüleyiciye (SDD) bağlı veri kontrol paneli (data control panel (DCP)) tarafından yapılır. Coğrafi konum ayrımı ise sabit mouse (Rolling Ball (RLB)) ile yapılır.

Elektronik Veri Ekranı(EDD – Electronic data display )- tablosal veriler göstermek için kullanılır.

Dokunmatik giriş cihazı (TID - Touch input device) – bir Elektronik Veri Ekranı(EDD)’yla yan yana kullanılarak hazır bir giriş emri vermek için kullanılır .

Bilgisayar terminali (KDS - Keyboard display station) - veri düzeltmek ve yazmak için kullanılan standart terminal.

Bilgisayar Yazıcısı (CPR - Computer printer) – Bilgisayar terminali (KDS) ekranının yazıya dökülmesi ve işletimsel/sistemsel mesajların yazılması için kullanılan kağıda dökücü yazıcı.

Şerit Yazıcısı (SPR - Strip printer) – uçuş ilerleme şeritlerini (flight progress strips) yazan özel yazıcı.

Nokta işleyici terminali (HPP teletype - Hardware plot processor teletype) – yedek radar görüntüleme sistemi için (fallback system radar display) giriş kod ve çağrı işareti ikililerinin (code callsign pair) kaydını tutar
ve/veya girişini yapar.


1.2 Kontrol Sektör Düzeni
Bir kontrol sektörü bir on-route kontrol kısmı ve bir off-route kontrol kısmından oluşur. Azami sektör tanımı şunları içerebilir:

a) On-Route
- Herbiri bir dokunmatik giriş cihazı (TID) ve Elektronik Veri Ekranı(EDD) donanımlı iki tane on-route planlama konumu, P1 ve P2
- Bir dokunmatik giriş cihazı (TID) ve Elektronik Veri Ekranı(EDD) donanımlı bir tane on-route icracı koordinatör konumu , CI
- Herbiri bir Radar Görüntüleyici (SDD) ve bağlı veri kontrol panali (DCP) ile sabit mouse(RLB) yanında dokunmatik giriş cihazı(TID) ve bilgisayar ekranı(EDD) ile donanımlı üç on-route icracı kontrolör konumu, E1, E2, E3
- Bir bilgisayar terminali (KDS-K1) ve bir bilgisayar yazıcısı (CPR-R1) donanımlı bir on-route yardımcı konumu (assistant position)
- İki tane on-route şerit yazıcısı , A1 and A2

b) Off-Route
- Bir dokunmatik giriş cihazı (TID) ve Elektronik Veri Ekranı(EDD) donanımlı bir off-route planlama konumu, P6
- Bir dokunmatik giriş cihazı (TID) ve Elektronik Veri Ekranı(EDD) donanımlı bir off-route icracı koorinatör konumu, C6
- Herbiri bir Radar Görüntüleyici (SDD) ve bağlı veri kontrol panali (DCP) ile sabit mouse(RLB) yanında dokunmatik giriş cihazı(TID) ve bilgisayar ekranı(EDD) ile donanımlı üç off-route icracı kontrolör konumu, E6, E7, E8
- Bir bilgisayar terminali (KDS-K2) ve bir bilgisayar yazıcısı (CPR-R2) donanımlı bir off-route yardımcı konumu (assistant position)
- Bir off-route şerit yazıcısı, B1

1.3 Sektörlü Olmayan Birimler (Non Sectorised Units)

a) Merkezi Bölüm (Central Section)
Merkezi bölüm esasen bir off-route bölümüdür ve şunlardan oluşur:
- Herbiri dokunamatik giriş cihazı(TID) ve bilgisyar ekranı(EDD) ile donanımlı iki off-route icracı koordinatör konumu, CC6 ve CC7
- Herbiri bir Radar Görüntüleyici (SDD) ve bağlı veri kontrol panali (DCP) ile sabit mouse(RLB) yanında dokunmatik giriş cihazı(TID) ve bilgisayar ekranı(EDD) ile donanımlı iki off-route icracı kontrolör konumu, CE6, CE7
- Bir bilgisayar terminali (KDS-CK2) ve bir bilgisayar yazıcısı (CPR-CR2) donanımlı bir yardımcı konumu (assistant position)
- İki tane off-route şerit yazıcısı ve bir on-route şerit yazıcısı

b) Merkezi Uçuş Veri Bölümü (Central Flight Data Section)
Merkezi uçuş veri bölümü esasen uçuş planı düzeltmek için kullanılır ve şunlardan oluşur:

- Herbiri birer bilgisayar terminali (KDS) ile donanımlı üç uçuş veri konumu
- Two HPP teletypes used for logging of code/callsign pairs and for possible code callsign input during fall back state
- One logging position equipped with a CPR used for the printing of all messages entering the system via the DCTS

c)Yönetim Bölümü (Supervisor Section)
Yönetim Bölümü bir bilgisayar terminali(KDS) ve bir bilgisayar yazıcısından (CPR) oluşur.

d) MET/AIS Section
MET/AIS bölümü bir bilgisayar terminali (KDS) ve bir bilgisayar yazıcısı (CPR) ‘ndan oluşur.

e) Teknik İzleme ve Kontrol Bölümü (Technical Monitoring and Control Section (TMCS))
Teknik İzleme ve Kontrol Bölümü bilgisayar odasında yer alır ve sistemin kontrolu için kullanılır.

Bu bölüm şunları içerir:
-Sistem kontrol mesajlarının girilmesi ve çıktılarının görülmesi için bir bilgisayar terminali(KDS)
- Bilgisayar kayıtlarının yazılıması için (logging) bir bilgisayar yazıcısı
-Bir Radar Görüntüleyici (SDD) ve bağlı veri kontrol paneli (DCP), mouse (rolling ball – RLB) yanında izleme amacı ile bir Elektronik Veri Ekranı(EDD) ve dokunmatik giriş cihazı (TID)
f) Askeri Gözlem Konumu
Bu bölüm hava savunma bildirimi(notification) amaçlı bir bilgisayar terminali/yazıcısı (KDS/CPR) çiftini içerir.