Thursday, March 28, 2013

Otomatik Süreçler ve Konuşma

Dil algılama yarı-otomatik bir süreçtir.  Birisinin konuşmasını dinlediğimizde ilk önce anahtar kelimeleri anlar ve bağlam içinde yerlerine yerleştiririz.  Cümle veya ifadenin geri kalan kısmı otomatik olarak gelir.  Duyduğumuz her bir kelimeyi anlamağa çalışmayız.
Language perception is a semi-automatic process.  When we listen some one’s speech we understand key words first and put them on the premises of a context.  The rest of the sentence or phrase comes automaticly.  We do not try to understand every and each word we hear.

Hızlı konuşmak söylemek istediğiniz herşeyi aceleye getirmek değil, kritik noktalarda yavaşlamak ve geri kalanı olanca hızla fırlatmaktır.  Herhangi bir zihinsel sürecin hızını arttırmak süreci kontrollü bir süreçten otomatik bir sürece çevirmek anlamına gelir.
Speaking fast does not mean to hurry everything you say but to slow at the critical points and then throw down the rest at an incredible pace.  Increasing the speed in any mental process means the conversion of the process from a controlled one to an automatic one.

Bu şekildeki hızlı bir konuşmayı dinlemek te kolaylıkla takip edilebilir çünkü algılama süreci de otomatikleşir ve otomatik süreçler kontrollü süreçlerden daha kolaydır.
Listening a fast speech in this style is also easy to keep track of because the perception process will also get automatic and automatic processes are easier than controlled ones.

Eğer daha önceki notlarıma değinebilirsem,  uzun süreli kesintisiz ve ağır konsantrasyon gerektiren bazı işler çalışanların doğal kontrollü – otomatik süreç dengelerini bozabilir.  Bu durumda, insanlar yavaş konuşmaya başladıkları gibi hareketleri de yavaşlar.  Konuşurken güçlük hissetmek bu tür hizmetleri bıraktıktan uzun süre sonra bile devam edebilir.
If I allude once more to my previous notes[1], some jobs that require continuous and heavy attention for a long duration may hurt the employees’ natural mental balance of controlled vs automatic processing.  In this case, people begin to speak slowly as well as moving slowly.  Feeling difficulties in speech can be observed for long durations even after this type of service.

3’ten fazla hatta 5 tane dili aynı anda kullanmak ta konuşmanın doğal dengesini bozabilir.
Using/studying more than 3 to 5 languages concurrently may also hurt the natural automaticity of speech.

 
Ali R+ SARAL

[1]  Kendiliğinden Süreçlerin Bilinçle Etkileşimi