Thursday, September 14, 2017

Bilinç Üzerine Notlar 3


Bilinç bir giriş duyusuyla ilgili anlamsal(semantic) ilişkilerin aktivasyonudur.  Kırmızı bir nesneyi görmek zihnimizde kırmızı rengi aktive eder.  Zihinde kırmızı renge neyin denk düştüğünü tam olarak belirlemenin hiç bir yolu yoktur(P.S. Artık var).  Bu yüzden, benim kırmızı olarak gördüğümün sizin kırmızı olarak gördüğünüzle aynı olduğunu iddia etmek te mümkün değildir.  Zihnimizde kırmızı rengi için kodlama(encoding) ‘e quale denir. 

Consciousness is the activation of semantic relations to an input sense.  Seeing a red object activates the color red in our mind.  There exists no way to exactly determine what the mind’s encoding that corresponds to the color red is.  Hence, it is also not possible to claim what I see as red is what you see as red.  The encoding for the color red in our minds is called quale.

“In any presentation, this content is either a specific quale(such as the immediacy of redness or loudness) or something analyzable into a complex of such.  The presentation as an event is, of course, unique, but the qualia which make it up are not.”   [Lewis, Mind and the World Order, 1941] 

Qualia yalnız ses yüksekliği, gürlük vb gibi basit şeylere ait değildir, bilincinde olduğumuz herşey zihnimizde bir qualia’ya sahiptir. Bir şeyin bilincinde olmak için düşündüğümüz ve algıladığımız şey yukarıda belirtildiği gibi tutarlı olmalıdır.  Eğer bir şeyi anlamazsak ya da bilincinde olmazsak, o şey bilinçaltına gider.  Eğer bir icracı ya da operatör karşılaştığı bir duruma ilişkin bir quale’yi aktive edemezse  o duruma hakim olamaz.  Bu durum pilotun kendi eğitiminde ya da referans kitaplarda o an karşılaştığı acil durumu bulamadığı takdirde olan uçak kazalarında görülür.  Besteci  eserini icracılar ve dinleyicilerin zihinlerinde en azından bir kaç qualia aktive edecek şekilde yazmalıdır.  Bilinçaltını önkoşullayarak, eserin bilinçli ve bilinçaltı algılanabilir unsurları arasında uygun bir denge oluşturulmalıdır.

Bilgimizin anlamsal ağacı(semantic  tree) ve bunu sembolik değerlerimiz(qualia) ile değerlendirme şeklimiz tecrübe ve eğitim ile oluşur.   Qualia anlamsal ağacın(semantic tree) bilinç tarafından aydınlatılan kısımlarının birleşimidir.  Bilinç bellek ve duyguların birleşimi ile oluşabilir ve thalamusun kendi kendini de uyaran duyarlığı ile tetiklenebilir, tıpkı bir mumun titreyen alevi gibi.