Saturday, January 18, 2020

Dağıtılmış Muhakeme nedir?


Dağıtılmış Muhakeme nedir?
What is distributed cognition?

Dağıtılmış Muhakeme bireysel muhakeme imkanlarını arttırmak için ya da bir bireysel elemanın tek başına başaramadığı  muhakeme imkanlarının insanlar arasında paylaşıldığı bir süreçtir.
Distributed cognition refers to a process in which cognitive resources are shared socially in order to
extend individual cognitive resources or to accomplish  something that an individual agent could not achieve alone.

İnsanın muhakemesel başarıları, bir elemanın muhakemesel süreçleri ile dünyadaki nesnelerin ve sınırlamaların karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği bir sürece dayanır.
Human cognitive achievements are based on a process in which an agent's cognitive processes and the objects and constraints of the world reciprocally affect each other.

Muhakemesel süreçler insanlar ve makinalar arasında  veya muhakemesel elmanlar arasında(fiziksel olarak dağıtılmış muhakeme)  dağıtılabilir(sosyal olarak dağıtılmış muhakeme).
Cognitive processes can be distributed between humans and machines (physically distributed cognition, Norman, 1993; Perkins, 1993) or between cognitive agents (socially distributed cognition).