Tuesday, January 28, 2020

Muhakeme Sisteminin İçine Doğru


Muhakeme Sisteminin İçine Doğru
Stepping Inside the Cognitive System
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

Navigasyonun temel hesaplamaları hesabi, temsili / algoritmik, ve uygulamasal seviyelerde gözlenebilen temsil nesneleri  cinsinden tümüyle belirlenebilir.
The basic computations of navigation could be characterized at the computational , representational / algorithmic , and implementational levels entirely in terms of observable representations .

Muhakemesel sisteme bu açıdan bakarken, aktörler arasındaki iletişim muhakeme sistemine ait içsel işlem süreçleri olarak görülür.
On this view of cognitive systems, communication among the actors is seen as a process internal to the cognitive system.

Diagramlar ve haritalar gibi, işlemsel ortam unsurları, sistemin içinde yer alan temsil nesneleri olarak görülür, ve onlar üzerinde yürütülen işlemler az çok sistem dahilinde işlem süreçleri olarak görülür.
Computational media , such as diagrams and charts , are seen as representations internal to the system, and the computations carried out upon them are more processes internal to the system.

Muhakemesel faaliyet sosyal ağ üzerinde dağıtılmış olduğundan bu içsel işlem süreçlerinin bir çoğu ve dahili iletişimler doğrudan gözlenebilir.
Because the cognitive activity is distributed across a social network , many of these internal processes and internal communications are directly observable.

Sosyal dağıtılmış sistemlerle, muhakemesel sistemin içine doğru bir adım atabiliriz, ve altta yer alan bazı işlem süreçleri (insanların kafaları içindeki) belirsiz kalsa da, iç organizasyon ve sistemin işleyişinin büyük bir kısmı doğrudan gözlenebilir.
With systems of socially distributed cognition we can step inside the cognitive system, and while some underlying processes (inside people's heads) remain obscured , a great deal of the internal organization and operation of the system is directly observable.